ขอเชิญนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ นักศึกษาสหกิจศึกษา (นับชม.) เข้าอบรมหลักสูตร |dq| เติมพลังตน สร้างพลังทีม |dq|
ตรวจสอบที่ห้องและที่นั่งทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ คลิก !!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2560

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์IMAGE กิจกรรมดาว-เดือนอาสา ปี 2560
Thursday, 20 April 2017
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา... Read More...