ขอเชิญทุกท่านร่วมเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2561
สมัครเข้าร่วมกกิจกรรม คลิก!!
ตรวจสอบที่ห้องและที่นั่งทดสอบวัดความรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น ประจำปี 2560
ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ คลิก !!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2560

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์IMAGE กิจกรรมดาว-เดือนอาสา ปี 2560
Thursday, 20 April 2017
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา... Read More...