ขอแสดงความยินดีกับศิษย์เก่าดีเด่นคณะวิทยาศาสตร์ คลิก !!
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม
ตรวจสอบรายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษานักศึกษาชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา2560

ปฏิทินกิจกรรมของหน่วยกิจการนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์IMAGE พิธีมอบไทด์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา ๒๕๖๐
Thursday, 27 July 2017
  พิธีมอบไทด์ประจำคณะวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา... Read More...
IMAGE กิจกรรมดาว-เดือนอาสา ปี 2560
Thursday, 20 April 2017
เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2560 ผ่านมา สโมสรนักศึกษา... Read More...